Møte i foreldrelaget 20.03.06

Referent: Johanne Margrethe Bull Hove

Sted:
Nubbebakken 16.

Tilstede: Gudrun Stefansdottir, Arne Drange, Christian Hirsch, Helge Torbjørn Bull Hove og Johanne Margrethe Bull Hove.

SAK 1. Inntektsbringende tiltak

Arne Drange foreslår at 18. Bergen selger vafler og saft i Lille Starefossvei på 7 fjellsturen.
Det ble sagt at turen er 28.5. Johanne Margrethe undersøkte med Turlagskontoret for å få bekreftet datoen. 7 fjellsturen er i år 21.5. Speiderteltet vil bli satt opp, speiderne stiller i speiderskjorte og vi vil lage salgsplakater.
Planleggingsmøte hos Arne i Lille Starefossvei 14 E 15.5. kl. 20.

Christian foreslår at speiderne distribuerer brev med giro i postkassene i nabolaget. Evt. ”aksjebrev” med spesifisering av hva gaven går til. Vi ønsker å oppfordre folk i nærmiljøet til å støtte speidersaken. Vi vil understreke betydningen av et positivt miljø for barn og ungdom i nærmiljøet.
Gudrun kontakter Jens Frølich og Dan Michael Heggø angående utarbeiding av informasjons-skriv.
Arne administrerer giro blanketter.

Christian undersøker mulighetene for kommunale midler, evt. legater til 18. Bergen.

Diskusjon angående å sende giro til speiderforeldrene( i tillegg til kontingenten) med valgfritt beløp og valgfritt om en vil sende penger. Johanne Margrethe undersøker speiderledernes syn på dette. Må ha respekt for hva som er tradisjon i speideren.

SAK 2. Oppussing av speiderlokalet

Starefossen Vel eier lokalet. Hva skal 18. Bergen påkoste og hva skal Starefossen Vel påkoste?
Vi trenger å komme i dialog med Starefossen Vel. Johanne Margrethe kontakter Alf Johan Knag som er med i Velforeningen. Vi planlegger befaring i speiderlokalet torsdag 6.4. kl 20

Johanne Margrethe har i forkant av møte 20.3. kontaktet Geir Paulsen i Roverlaget. I uke 12 lager de en prioritert liste over hva de trenger av møbler etc. til speiderlokalet. Listen sendes til Johanne Margrethe.

Christian kontakter forsikringsselskapet for å få røykvarslere.

Arne kontakter Elida sin far som er elektriker. Han har tilbudt å hjelpe med fagkompetanse
Sist oppdatert den 1. januar 1970 av Dan Michael
   

Ukens spørsmål

Følger du med på 18. Bergen sin facebook-side?

Ja, selvsagt!:
Nei, jeg fått all informasjon fra mamma og pappa:
Hva er facebook?:
Antall stemmer: 1 | Tidligere avstemninger
 

Nytt på 18bergen.org:

13. sep.: Alf Johan skrev nyheten Speiderhøsten er i gang!
3. sep.: Alf Johan skrev nyheten Bli med!
3. sep.: Alf Johan skrev nyheten Bli med!
3. sep.: Alf Johan opprettet hendelsen Kanomøte
3. sep.: Alf Johan skrev nyheten Terminliste høst 2021
1. sep.: Alf Johan opprettet hendelsen Oppstartsmøte
Flere oppdateringer på Aktivitet-siden.
Vis siste kommentarer.
 

Hvem er her nå?

Akkurat nå er det 7 gjester her. Mer info