Referat foreldremøte 17.01.2006

Sted: Starefossen Gård
Tid: Tirsdag 17. januar kl. 1900.

Presentasjoner/ny ledelse

Alf Johan Knag åpnet møte med å ønske velkommen og la de tilstedeværende ledere presentere seg selv:
I tillegg er følgende foreldre engasjert i ledelsen av flokken (småspeideren): Hildegunn Halvorsen, Reidun Haahjem og Espen Opedal. Også andre foreldre deltar som støtte ved enkelte arrangementer.

Oversikt over troppsledelsen finnes på www.18bergen.org. I tillegg vil roverne bli koblet mer aktivt inn i troppsledelsen, bl.a. som faddere for patruljene i troppen.

Gruppens organisering, aktiviteter og mål

Alf Johan informerte om speidergruppens organisering i flokk, tropp og roverlag.

Deretter ble det redegjort for 18. Bergens syn på speiding, og hvilke overordnede prinsipper aktivitetene styres etter. Viktige elementer er: Bruk av natur/friluftsliv, utvikling av samhold, samarbeid og vennskap innen enhetene, tilegning av nye ferdigheter og kunnskap og opplæring i godt lederskap. Aktivitetene styres etter programmer fra Norges speiderforbund. Vår hovedmål er å gi alle medlemmer sunne verdier og en meningsfylt og utviklende fritid.

Vi informerte også om troppens konkrete mål for 2006. Dette er:
  1. Beholde tre patruljer og øke til fire ved neste årsskifte
  2. Alle troppens speidere skal ta 3. graden til pinseleiren
  3. Minst en patrulje til NM i speiding

Kommunikasjon mellom speidergruppen og foreldrene

Det vil bli opprettet en e-postliste for alle troppens foreldre, slik vi allerede har det i småspeideren.

Foreldrene oppfordres også til å benytte www.18bergen.org, der begge terminlister er lagt ut og holdes løpende oppdatert. Her ligger også en mengde annen informasjon om gruppen og speideren generelt, samt lenker til krets og forbund (også speiderbasen, der treningsprogrammet ligger.)

Dersom foreldrene har tilbakemeldinger vedrørende manglende informasjon eller annet, oppfordres det til å kontakte lederne i den aktuelle enheten, gjerne pr. epost (adressene ligger på nettsiden).

Foreldrelag

Gruppeleder uttrykte ønske om at det ble organisert et foreldrelag, som bl.a. kunne bistå ved organiseringen av det forestående oppussingsprosjektet / dugnaden (der samtlige foreldre vil bli invitert til å delta). Det har også vært vanlig at foreldrelaget gjennomfører ett inntektsbringende tiltak årlig.

På gruppeleders forespørsel sa følgende foreldre seg villig til å sitte i foreldrelaget:
Johanne Margrethe innkaller til første mote i foreldrelaget.

Foreldrene ble delt opp etter hvilken enhet deres barn hører hjemme i. Deretter ble det gitt følgende informasjon:

Troppen

Jens informerer om vårens terminliste.

Dan Michael forteller kort om gruppens nettside, 18bergen.org. Denne ble startet som en svært enkel side for et par år siden. Ny funksjonalitet har blitt lagt til hver gang det har vært tid til det, og den har gradvis vokst seg større og større. Mange av medlemmene i gruppen har allerede vært innom. Nå har vi stor tro på at den er kommet til et stadium der den også kan fungere som en viktig toveis informasjonskanal for foreldrene i gruppen.

Navn og e-postaddresser til foreldrene som var til stede samles derfor inn, slik at de etter møtet kan registreres som brukere av nettsiden. Når foreldrene er registrert får de tilgang til interninformasjon på linje med speiderne. Dette dreier seg om kontaktinformasjon, referater, enkelte dokumenter, patruljehendelser i terminlisten, m.m. I tillegg kan de delta på diskusjonsforum og skrive kommentarer.

Foreldrene knyttes opp mot sitt/sine barn, slik at de kan oppdatere kontaktinformasjon og bilde for de.

Sist, men ikke minst, kan foreldrene selv oppdatere sin e-postaddresse om de bytter den. Dermed bør vi til enhver tid kunne ha en oppdatert e-post-liste å sende ut informasjon til. Denne listen kan også foreldrene selv benytte om de vil ha rask kontakt med de andre speiderforeldrene.
Sist oppdatert den 1. januar 1970 av Dan Michael
   

Ukens spørsmål

Følger du med på 18. Bergen sin facebook-side?

Ja, selvsagt!:
Nei, jeg fått all informasjon fra mamma og pappa:
Hva er facebook?:
Antall stemmer: 1 | Tidligere avstemninger
 

Nytt på 18bergen.org:

13. sep.: Alf Johan skrev nyheten Speiderhøsten er i gang!
3. sep.: Alf Johan skrev nyheten Bli med!
3. sep.: Alf Johan skrev nyheten Bli med!
3. sep.: Alf Johan opprettet hendelsen Kanomøte
3. sep.: Alf Johan skrev nyheten Terminliste høst 2021
1. sep.: Alf Johan opprettet hendelsen Oppstartsmøte
Flere oppdateringer på Aktivitet-siden.
Vis siste kommentarer.
 

Hvem er her nå?

Akkurat nå er det 9 gjester her. Mer info