Troppens aktivitetslogg

Gruppeting 30. november 2017

Loggført av Susanne

SAKSLISTE ÅRSMØTE 30.11.2017

Tilstede: 8 Ledere og rovere, samt 8 stykker fra troppen (12-16år).

 1. Konstituering

Innkalling har blitt sendt ut per mail til alle deltakere. Deltakere er: Alle ledere og rovere, alle peffer og asser og alle andre medlemmer over 12år.

Valg av ordstyrer: Susanne Lycke Grønner

Valg av Referent: Alf Johan Knag

Begge ble godkjent.

 1. Årsmelding

Gjennomgå hva som har blitt gjort så langt i 2017, samt 2016.

Hvordan er gruppen i dag? Hvor mange aktive medlemmer?

Hittil 2 troppsturer i år, pluss pinseleir. Landsleir i Bodø i sommer. Ingen peffact. Troppen er veldig aktiv til tross for det er få aktive speidere. Liten økning i flokken også. Totalt har gruppen 50 medlemmer.

 1. Godkjenne regnskap 2016 og se på forbruk så langt i 2017

Ble godkjent.

 1. Godkjenne budsjett 2018

Ble godkjent.

 1. Kontingent

Beholde kontingent uforandret. Godkjent

 1. Valg

Gruppeleder: Alf Johan Knag

Gruppeassistent: Christian Vedeler

Regnskapsfører: Susanne Lycke Grønner for 1 år

Revisor: Ragnar Pettersen for 1 år

Følgende ble ikke valgt av gruppetinget, men har påtatt seg verv i gruppen, i utgangspunktet for 1 år:

 • Troppsleder: Anders Florvåg
 • Ustyrsansvarlig: Bendik Løvaas
 • Troppsassistenter: Victor, Bendik, Sivert, Angelica, Mathias
 • Roverlagsleder: Sofie + Angelica
 • Småspeiderleder: Henrik Solberg-Johansen
 1. Evt – saker

Ingen.

Gruppeting / Årsmøte 10. november 2016

Loggført av Susanne

Protokoll fra gruppeting

Dato: 10.nov 2016

Sted: Speiderlokalet, Starefossen Gård

Tilstede: Bendik, Elisabeth, Ole Kristian, Sofie, Sivert, Victor, Alf Johan, Angelica, Birgitte, Mathias, Susanne, Eirik, Magnus, Benjamin, Ulrik, Aksel og Christian.

1. Konstituering

Innkalling er sendt ut til alle gruppens ledere og rovere, i tillegg til førerpatruljen og alle speidere i tropp over 12 år. Innkalling sendt ut pr. mail og på nettsiden.

Ordstyrer – Susanne Grønner

Referent – Christian Vedeler

2. Årsmelding

Året som har gått

2015 er forbi, og 18.bergen speidergruppe har atter engang fullført mange flotte aktiviteter. Vi startet fjoråret med 58 speidere og endte året med 65 speidere. Dette er kjempeflott, og vi er stolte av at vi øker i antall hvert år som går.

18.bergen fokuserer på å gi en trygg læringsarena for speiderne, hvor fokuset er å gjøre speiderne ansvarsbevisste og utvikle de til å bli gode medmennesker. Vi jobber også mye med å få speiderne til å skaffe seg nye ferdigheter, innenfor kreativitet, førstehjelp, friluftsliv og samfunnsansvar.

Etter 10 år som gruppeleder, ga Alf Johan Knag stafettpinnen videre til Susanne Grønner. Alf Johan fortsetter som småspeiderleder, noe vi i 18. er veldig glad for. Han har vært en fantastisk ressurs, og veileder de årene han har ledet gruppen. Gruppen har vokst gradvis under hans ledelse, og Susanne håper å kunne fortsette dette.

Medlemmer

Alder

Antall

7 – 13 år

34

14 – 17 år

15

18 – 25 år

13

Totalt

62

 

Flokken

Flokken ledes av Alf Johan Knag, med god hjelp fra Espen Opedal. Flokken består av 18 gutter og jenter i alderen 8-10 år. Hver torsdag møtes spente småspeidere på lokalet og er klare for nye utfordringer. Alle møtene tilbringes ute, og stort sett løpes det om kapp til toppen av Fløien, hvor de får lære nye ferdigheter og ta vare på naturen. Om vinteren akes det fort nedover svingene, for å prøve og få tid til flest mulig turer. De som er i overgangen mellom flokk og tropp, får mulighet til å være aspiranter i et halvt år for å bli varme i trøyen før de blir med storspeiderne.

Troppen

Troppen ledes av Helene Knag, i godt samarbeid med Peter Frønsdal, Sivert Løvaas og Bendik Løvaas. Vi har 3 patruljer, Bever, Ørn og Falk. Bever og Ørn er rene guttepatruljer og Falk er jenter.

 • Mathias Skrede er patruljefører og Håvard Husebø er patruljeassistent i Bever.
 • Johannes Bakkebø er patruljefører og Anders Florvåg er patruljeassistent i Ørn.
 • Birgitte Vedeler er patruljefører og Julie Seim er patruljeassistent i Falk

 

Alle patruljene har mellom 8-10 medlemmer, og driver med mye aktivitet i løpet av året. Tre torsdager i måneden er det patruljemøte, og en torsdag i måneden har troppsledelsen ansvar for å gjennomføre møte. Hver måned har det vært et tema som patruljene jobber mot, og når de er ferdig med tema har de fullført merkekrav.            

Troppen har flere turer i løpet av året. Pinseleiren er en tradisjonell tur, vi har hvert eneste år. Da drar hele troppen inn til leirstedet vårt på Gåssand, og tilbringer flotte dager ved sjøen. Vi padler, og har orienteringsløp og vi bader og har bålkos. Flokken kommer fra lørdag til søndag og får prøve å være en del av troppen.

Vinterturen har blitt et fast innslag på våren, hvor vi drar til Solstølen eller Hallingskeid. På vinterturen er det både akekonkurranse ved hjelp av søppelsekker og hoppkonkurranser. Det spises god mat og fortelles mange sprøe historier. Nye vennskap blomstrer på slike turer.

Robin Hood tur

I høst ble Robin Hood tur 2.0 arrangert sammen med 1. Fjøsanger. Turen tok sted i bøkeskogen på Lindås. 10 18.speidere deltok på denne turen, og her var det innslag fra Lille John, Marion og selveste Robin Hood. Gi til de fattige og stjele fra det rike var målet, og det ble fullført. Robin Hood 2.0 ble like vellykket som den første turen for 6 år siden.

Roveraktiviteter

18.bergen har også et eget roverlag, som heter Røverne. De har sine egne konkurranser og aktiviteter i løpet av året. En av de store arrangementene som arrangeres av Roverombudet er RoverRebusRally. Her deltok vi med en bil, og Røverne kom på 5.plass. RoverRebusRally er en konkurranse hvor alle lagene deltar med biler og kjører rundt å løser rebuser og andre oppgaver. Andre roveraktiviteter 18. har deltatt på i løpet av året er bowling, quiz og Iscout. Roverne jobber også med å gjennomføre egne merker for rovere og reise på roverturer. De møtes hver torsdag på speiderlokalet og gjør mye sprell.

Kretsleir på Ænes

I sommer var vi 34 speidere på kretsleir i Ænes, Rosendal. Det var en uke fullt med sol og varme, og mye gøy! Temperaturene var oppi 30 C, og det ble gjennomførte aktiviteter som kanopadling, primitiv matlaging og nevenyttighet. Iskrem ble spist av alle og enhver i kiosken og det gikk tomt flere ganger. Hver dag ble det en dukkert i elven og i fjorden. 18.bergen stilte med kjent stil på markedsdagen med hårvask og kasino. Som alltid hadde vi lang kø utenfor området vårt.

Flere 18. speidere var en del av staben, både i vakt, info, mat og selveste leirsjefen. Speiderne som var med, fikk en leir de sent vil glemme og alle mann gleder seg til landsleir 2017 i Bodø!

Jamboree i Japan

Fire speidere, Victor, Thea, Tiril og Helene, var heldige å få reise til Japan på verdensjamboree! Over 30.000 speidere fra rundt om hele verden var samlet i to uker i Japan. Dette var en minnerik og opplevelsesfull reise for våre speidere. De fikk besøkt mange spennende og historiske steder. Thea deltok som eneste norske deltaker i duathon på jamboreen i Japan. Øvelsene var 100m svømming og 1000m løping. Det var 200 deltakere av begge kjønn fra hele verden, og Thea vant like godt hele greien!

Bymanøver

Hvert år arrangerers Bymanøver i samarbeid med KFUK-KFUM. Vi stilte med to patruljer, samt småspeiderne. På bymanøveren blir speideren testet i aktiviteter som førstehjelp, nevenyttighet og orientering. Rundt 40 patruljer fra rundt om i Bergen deltar på denne konkurransen. Resultatlisten ble som følger:

 • Falk kom på 3.plass
 • Ørn på 11.plass
 • Småspeiderne kom på 12.plass i sin løype.

Lederkurs

PeffACT

Et av 18.bergens stolteste prosjekter er PeffACT, som er et lederkurs på et år for patruljeførerne og patruljeassistentene og er i samarbeid med 1.fjøsanger speidergruppe. Hvert å deltar ca 12-15 peffer og asser på dette kurset. Dette er et kurs som skal fremme medbestemmelse og ansvar, og lære peffene og assene opp i hvordan de kan formidle sin kunnskap til speiderne sine. Det er også et kurs hvor peffene og assene tilegner seg ny kunnskap, hvor roverne er de som er ansvarlige for å gjennomføre kurset. PeffACT er med på at både rovere og peffer har muligheten til å vokse og utvikle nye ferdigheter.

ELFUL

De siste årene har vi sendt to-tre ledere/rovere på Hordalandkrins sitt lederkurs «Ett-årig-lederkurs for unge ledere». Her tilegner lederne våre seg ny kunnskap, i tillegg får de fullført grunntreningen til Norges Speiderforbund. Året 2014/2015 deltok Helene, Peter og Magnus på kurset, og Susanne var en av kursholderne. Hele kurset ble avsluttet med en ukes tur i Sveits. Skoleåret 2015/2016 deltar Ole Christian, Victor og Sivert på kurset. Etter endt kurs har deltakerne fått en dypere forståelse av hva ledelse er og hvordan best formidle kunnskap.

Sosiale mediaer

18.bergen har fått seg facebook-side! Her oppdateres det om turer og andre arrangement. Vi har rundt 70 følgere, og målet er å nå ut til flere. Vi ønsker å formidle det som er kjekt med speiderne, slik at flere ønsker å være en del av det fantastiske fellesskapet.

 

3. Regnskap 2014 – godkjent

4. Budsjett 2015 – godkjent

5. Kontingent – Vi beholder kontingenten uforandret.

6. Nord 2017

Det ble bestemt at alle speiderne får dekket 2000kr av reisen til landsleiren i Bodø.

Alle rovere og ledere får dekket hele reisen sin. 

6. Valg

Gruppeassistent: Elisabeth Lycke Grønner 2år

Regnskapsfører: Susanne Grønner 1 år

Revisor: Ragnar Pettersen 1 år

Hytteansvarlig: Bendik Olsen Løvaas 1år

Kretsting delegater: Rovere, peffer og asser velges når det nærmer seg. 

Følgende ble ikke valgt av gruppetinget, men har påtatt seg verv i gruppen, i utgangspunktet for 1 år:

Troppsleder: Victør Møller Hansen

Ustyrsansvarlig: Ole Kristian Paasche

Troppsassistenter: Peter Frønsdal, Ole Kristian Paasche, Sivert Løvaas og Bendik Løvaas

Roverlagsleder: Peter Frønsdal

Småspeiderleder: Alf Johan Knag

 

7. Avslutning:

Bendik Olsen Løvaas fikk utdelt æreskniv for sin innsats med speiderhytten vår Heimtun og godt arbeid som utstyrsansvarlig. 

Christian Vedeler                            Susanne Grønner

Gruppeting / Årsmøte 14. juni 2015

Loggført av Alf Johan og Susanne

Protokoll fra gruppeting

Dato: 14.06.15

Sted: Speiderlokalet, Starefossen Gård

Tilstede: Peter, Bendik, Magnus, Sivert, Alf Johan, Susanne, Mathias

1. Konstituering

Innkalling er sendt ut til alle gruppens ledere og rovere, i tillegg til førerpatruljen og alle speidere i tropp over 12 år. Innkalling sendt ut pr. mail og på nettsiden.

Ordstyrer – Alf Johan Knag

Referent – Susanne Grønner

2. Årsmelding

Søknadsrapporten til kommunen fungerer som årsmelding. Den forteller hvilken aktiviteter vi har, hva vi driver med og antall medlemmer før den 20.mars. Da hadde vi 67 medlemmer, 22 jenter og 45 gutter. Dette er en nedgang fra året før, da var det 83 medlemmer.

Dette er medlemsfordelingen aldersmessig:

 • 7-13 år: 9 jenter, 38 gutter
 • 14-17 år: 11 jenter, 14 gutter
 • 18-25 år: 2 jenter og 3 gutter
 • Ant aktivitetskvelder i løpet av ett år: 220-240 stk.

Gruppetinget diskuterte deretter medlemssituasjonen og troppens aktiviteter.

 • Hvordan komme tilbake til i gamle høyder?
  • Bruke småspeideren for rekruttering av 3. og 4. klassinger
  • Troppsledelsen må gjøre tiltak for at de nye speiderne ikke slutter når de kommer over i troppen
 • Hvorfor slutter speiderne når de kommer over i troppen?
  • Patruljemøtene har hatt for «løs struktur» (til tider ikke vært godt nok planlagt)
  • Mer utfordrende i tropp knyttet til selvstendighet og modenhet
  • Litt mindre trygt og forutsigbart enn i småspeideren.
 • VIKTIGST til høsten er opplæring av peffene og assene – PeffACT!
 • Det må være påmelding til alle turene, troppsledelsen må  være tidlig ute med informasjon og påmelding (i begynnelsen av terminen for alle turer)
 • Troppsledelsen har ansvar for følgende:
  • At peffer og asser har tilstrekkelig opplæring, først og fremst gjennom PeffAct.
  • At peffer og asser får løpende støtte, selv om de ikke ber om det
  • Kontrollere at alle patruljemøter er godt planlagt og gjennomført
  • Gripe inn for å hjelpe/støtte patruljen dersom møtene ikke går som planlagt
  • Hjelpe peff/ass til å lage terminliste før terminen starter, med et passende antall turer og godt innhold på møter og turer

3. Regnskap 2014 – godkjent

4. Budsjett 2015 – godkjent

Det ble vedtatt å straks kjøpe 4 Wiglo lavvoer, med bunner, evt innertelt, fra XXL

5. Kontingent – Vi beholder kontingenten uforandret.

6. Valg

 • Gruppeleder: Susanne Grønner for 2 år
 • Gruppeassistent: Alf Johan Knag for 2 år
 • Gruppeassistent: Christian Vedeler for 2 år
 • Gruppeassistent: Christian Fredrik Vedeler for 2 år

Representanter kretsting, alle for 1 år:

 • Susanne Grønner
 • Christian Fredrik Vedeler
 • Alf Johan Knag
 • Bendik Løvaas
 • Sivert Løvaas
 • Helene Knag
 • Peter Frønsdal
 • Mathias H Skrede
 • Birgitte Vedeler
 • Johannes Bakkebø
 • Anders Florvåg

Regnskapsfører: Vegard Nataas for 2 år

Revisor: Truls Konow for 1 år

Følgende ble ikke valgt av gruppetinget, men har påtatt seg verv i gruppen, i utgangspunktet for 1 år:

 • Troppsleder: Helene Knag
 • Utstyrsansvarlig: Bendik Løvaas
 • Troppsassistenter: Peter Frønsdal, Ole Kristian Paasche, Sivert Løvaas og Victor Møller Hansen
 • Roverlagsleder: Peter Frønsdal
 • Småspeiderledere: Alf Johan Knag, Espen Opedal

7. Avslutning:

MÅLET i år:

Er å få 4 fungerende, stabile patruljer. Det krever opplæring og oppfølgning av peffer og asser.

Derfor: Starte opp igjen PeffACT – snarest mulig!

 

Susanne Grønner                                             Alf Johan Knag     

KRETSLEIR! 27. juni - 4. juli 2015

Loggført av Alf Johan

Kretsleir Ænes 2015

Denne kretsleiren ble historisk, for 18. Bergen har aldri hatt så mye påvirkning på planlegging og gjennomføring av en kretsleir før. Vi hadde leirsjef + 6 personer i staben, bl.a. hele infoetaten, halve forsyningsetaten og halve beredskapsetaten.

På forhånd hadde roverlagene til 1. Fjøsanger og 18. Bergen testet leirområdet, preøvespist seg gjennom leirmenyen, og de hadde laget flere reklamefilmer for å promotere leiren. Se lenke til den lengste av filmene nedenfor.

Nedenfor er mine rapporter som ble skrevet på kretsleiren i sene kveldstimer etter dagens gjøremål som leirsjef var unnagjort. Du finner store mengder flotte bilder + mye mer informasjon og leiraviser på www.kretsleir.no og leirens facebookside.

Gruppeting / Årsmøte 1. juni 2014

Loggført av Alf Johan

Gruppeting 1.juni 2014

Tilstede: ole kristian, victor, olav, johannes, jon, henrik, thomas, heidi, sofie, bendik, AJ, Peter, Sivert, Magnus, Christian Fredrik, Elisabeth, Christian, Susanne, Birgitte, Håvard, Maria, Dina

8 stk representant for under 15 år (alle over 12 år kan delta på gruppeting, og så må det være representanter for under 12 år)

 

1. Hva er gruppeting og gjennomgang vedtekter

2. AJ blir ordstyrer

3. Susanne blir referent

4. Årsmelding:

   - søknad bergen kommune

   - 83 medlemmer 2013

   - troppen

   - patruljemøtene har større potensiale, det er litt lite arrangement iløpet av året, mer fokus på førepatruljen, ønsker å få startet peffACT igjen.

   - dårlig oppmøte Elg

   - mer teori på møtene hos Ørn


5.høsten:

   - roverne skal ha møte hver torsdag, slik at de kan være tilstede og se over patruljene.

   - holde det ryddig på lokalet!

   - ha temaer utover høsten

   - gjør det mye bedre på manøverne

   - følge treningsprogrammet

   - leirbålskapper innen kretsleir 2015

   - ha to troppsturer

   - patruljemanøver?

   - flere bruke meldingssiden


6. Patruljemøter

   - det er pr dags dato rotete møter og ikke full speiderkunnskap på møtene. Må ha bedre oppfølging av førepatruljen, få igang PeffACT.


7. Regnskap vedtatt, lagt til 25000 kr til frifond.


8. Redskapsbod

  - positiv til bod som har plass til henger

  - betale 2/3

  - samle inn rund 100.000kr


Oppfordre folk til å sette grasrot andel til 18.

 

9. Søke om støtte til rover arrangment.

 

10. Budsjett 2015 er vedtatt

 

11. Kontigent skal beholdes slik den er og vedtatt

 

12. Valg

   - gruppeleder: Alf Johan

   - gruppeassistent: christian

   - representant kretsting:

       Christian

       Aj

       Elisabeth

       Susanne

       Christian fredrik

       Magnus

       Peter

       Sivert

       Bendik

       Helene

       Victor

       Ole kristian

   - Regnskapsfører: vegard nataas

   - revisor: truls konow

 

13. Beholde fem patruler:

    Elg- Henrik peff, Bjørn/Thomas ass

    Ørn - jon peff, johannes ass

    Bever - olav peff, håvard ass

    Falk - birgitte peff, julie ass

    Hjort- heidi peff, angelica ass

Troppstur 17. - 19. oktober 2014

Loggført av Magnus

Torfinnsheim 3

Fredag 17. oktober var en hel masse eventyrlystne speidere klare for årets mest spennende tur. De ante ikke hva de hadde i vente...

Oppstartsmøte 28. august 2014

Loggført av Peter

Ukjent

Hele troppen var samlet for en solfyllt dag med sosiale samarbeids oppgaver på fløysletten. Vi startet ved å vandre fra lokalet og opp til fløysletten, der roverne gjorde klar poster. Patruljene vandret så fra post til post og hadde forskjellige oppgaver der de måtte samarbeide for å løse dem. Etter to korte timer var vi ferdig, og vandret ned fra fløyen igjen.

 

 

Troppstur 14. - 16. mars 2014

Loggført av Elisabeth

Vinterlekene - Hallingskeid

Så var de speiderolympiske vinterlekene 2014 overstått!

PeffACT tur 10. - 12. februar 2012

Loggført av Alf Johan

Haukeliseter

Louises logg kan du lese på 1. Fjøsangers sider her.

Og Fjøsnissenes bilder kan du se her.

Hvis det er noen i troppen som tok bilder på turen er det veldig fint om dere kan laste dem opp i bildearkivet vårt.

Røvertur til Ustaoset 20. - 22. januar 2012

Loggført av Christian Fredrik

Røvertur til Ustaoset

Da var det tid for nok et Røvern-tokt. Familien Pettersen stilte sitt residens på Ustaoset til disposisjon, noe som falt i god jord hos alle.
Turen oppsummert i en setning er: Hyttekos i en vel møblert hytte, dog uten piano.

<< Nyere logger

Side 1 av 7

Eldre logger >>

   

Ukens spørsmål

Følger du med på 18. Bergen sin facebook-side?

Ja, selvsagt!:
Nei, jeg fått all informasjon fra mamma og pappa:
Hva er facebook?:
Antall stemmer: 1 | Tidligere avstemninger
 

Nytt på 18bergen.org:

13. sep.: Alf Johan skrev nyheten Speiderhøsten er i gang!
3. sep.: Alf Johan skrev nyheten Bli med!
3. sep.: Alf Johan skrev nyheten Bli med!
3. sep.: Alf Johan opprettet hendelsen Kanomøte
3. sep.: Alf Johan skrev nyheten Terminliste høst 2021
1. sep.: Alf Johan opprettet hendelsen Oppstartsmøte
Flere oppdateringer på Aktivitet-siden.
Vis siste kommentarer.
 

Hvem er her nå?

Akkurat nå er det 3 gjester her. Mer info